E-Mail : info@covak.org

ÇOVAK

Risk Altındaki Çocuk, Genç ve Ailelerini Koruma Destekleme     Gönüllüleri Derneği

Derneğimizi Facebook’ taki gruplar sayfasından  ” ÇOVAK”  a üye olup tanıyabilir, etkinliklerimizi güncel olarak takip edebilir. Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

NAKDİ BAĞIŞLARINIZ İÇİN

VAKIF BANK KEMERALTI ŞUBESİ IBAN NO:

TR410001500158007297338498

GİYSİ-KİTAP-OYUNCAK BAĞIŞLARINIZ İÇİN

0 534 5475269 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

VİZYONUMUZ : Yaşadığımız ilimizde çocuk, çocuk genç ve ailelerinin karşılaştığı risklerin neler olduğunu araştırmak, toplumun empati duygularını geliştirerek, insan haklarının idealleri doğrultusunda insan onuruna yakışır bir dünyada yaşamalarını sağlamak.

MİSYONUMUZ: İzmir ilindeki suça karışmış veya karışma riski taşıyan çocuklara sahip çıkmak. İzmir ilinde risk altındaki çocuk, çocuk genç ve ailelerinin karşı karşıya kaldığı sorunların toplum tarafından anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme ve duyarlılık çalışmalarını, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yapmak. İzmir ilinde risk altındaki çocuk,çocuk genç ve ailelerinin temel ihtiyaçlarının ( beslenme, barınma, sağlık vb.) giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. İzmir ilinde risk altındaki çocuk, çocuk genç ve ailelerine psiko-sosyal yardım hizmetleri vermek.

FELSEFEMİZ:                                                                                                 Atatürk’ün çizdiği yolda cumhuriyetci, laik, demokrat, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda çalışmaktır.

AMACIMIZ:                                                                                                    Derneğin amacı, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer yoksunluklar nedeniyle risk altında bulunan ya da herhangi bir nedenle adli sistem içinde yer alan, çocuk ve çocuk gençlerin yararı, esenliği, onuru ve saygınlığı gözetilerek, risk ortamından uzaklaştırılıp kimlik ve özgüvenlerinin gelişmesinin desteklenmesidir. Bu desteğin amacı çocuk ve çocuk gençlerin aileleri ile birlikte her yönden rehabilitasyonunu gerçekleştirerek toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmalarını sağlamaktır.

İLKELERİMİZ: T.C. anayasası,uluslar arası sözleşmeler 5395 çocuk koruma kanununa uygun hizmet vermek. 5402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanununa uygun hizmet vermek. 5253 sayılı dernekler yasası ve diğer yasalar esasına uygun hizmet vermek. Kişisel çıkar amacı gütmemek . Siyasi ve dini amaçlı kuruluşlarla hiç bir organik bağ kurmamak. Siyaset üstü çalışmak . Hizmetlerin sürdürülebilmesi için çalışmak                                     Şefaf ve hesap verir olmak.

HEDEFLERİMİZ: Çocuk koruma kanunu.denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu gereğince koruyucu ve destekleyici tedbir ve uygulamalarına. denetimli serbestlik uygulamasına yetkili makamlarla işbirliği yapmak . Çocuk ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebileceği yerlerin temin edilip amaca uygun hale getirilmesini sağlamak. Bilimsel ve sosyal araştırma gurupları oluşturmak.bu nitelikteki guruplara katılmak veya işbirliği yapmak. Risk altında bulunan çocuk ve gençlere yönelik iyileştirme merkezleri için hukuksal,tıbbi,genel ve mesleki eğitim.güzel sanatlar,spor vb. konularda uluslar arası standartları araştırılıp proje üretmek . Çocuk, genç ve ailelerinin yaşadıkları ortamlardaki risklerin tartışıldığı bir çalıştay düzenlemek. Çocuk ve gençlerin suç dosyalarının yargıtaya gittiğinde iş yoğunluğu vb. nedenlerle sonuçlandırılmalarında geçikmeler olmaktadır.Bu süreç içinde çocuklardan bazıları 18 yaşını doldurmaktadırlar.Bunun sonucunda çocuk suçlu statüsünden çıkmaktadırlar ve islah evi yerine büyüklerin kaldığı cezaevine gitmektedirler.Bu durum çocukların ıslahını zorlaştırmaktadır.Bu sürecin kısaltılması için gerekli çalışmalar yapmak. Denetimli serbestlik statüsündeki risk altındaki çocuk ve gençlerin rehabilitasyonu için çok amaçlı bir merkez açamak.

Bir Cevap Yazın